Blog

Sendvičové panely, technické izolácie a klampiarske prvky

V rámci riešenia komplexných služieb pre našich zákazníkov realizujeme dodávky a montážne práce oceľových konštrukcií, VZT rozvodov, konštrukcií pre technické izolácie ako aj demontáže, opravy, modifikácie projektov realizovaných pomocou sendvičových panelov. Realizované atypické riešenie v prevedení - nerezové oplechovanie, podľa požiadavky zákazníka. Zabezpečili sme komplexné služby (riešenie) priemyselných izolácií - technických izolácií na dosúšacej linke výrobnej linky na papier vyhovujúcej najvyšším štandardom. Tepelné izolácie zrealizované na danom projekte boli doplnené o kontrolné otvory. Realizácia posuvných tepelonoizolačných dverí zo zadnej strany linky na špeciálnych posuvoch sa bude realizovať v nasledujúcej etape. Všetky detaily a klampiarske prvky zrelizvované podľa požiadaviek prevádzky a investora podľa plánovaného harmonogramu.

 

Tepelné izolácie pôvodné riešenie kapotáž a strecha

 

Tepelne izolacie povodne riesenie kapotaz   Tepelne izolacie povodne riesenie strecha

 

Tepelné izolácie nové riešenie kapotáž a strecha 

 

             

 

Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk