Izolácie turbín a tkaninové kompenzátory

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME:

IZOLÁCIE – PRIEMYSELNÉ IZOLÁCIE

Izolácie turbín, príslušenstva turbín a zariadení snímateľnými izolačnými matracmi. Špeciálne šité izolácie na jednotlivé riešenia, tkaninové kompenzačné prvky a iné riešenia.

IPK, s.r.o. Bratislava ponúka zákazníkom kompletnú izoláciu turbín s príslušenstvom s tým že vrchné časti turbín a vybraných zariadení sú zo snímateľných izolačných matracov.
Výhody izolačného systému zo snímateľných matracov:
 • Izolačný systém zabezpečuje energetickú úsporu a zvýšenie výkonu do 10% oproti klasickým izolačným systémom.
 • Izolačné matrace sú pružné a tesne priliehajú k izolovanému povrchu.
 • Izolačné matrace svojou konštrukciou a použitými materiálmi zaručujú minimalizáciu tepelných strát a tým zvyšujú výkon turbíny.
 • Zníženie nákladov na montáž, demontáž a spätnú montáž.
 • Čistota pracovného prostredia pri manipulácii, demontáži a montáži matracov.
 • Izolácia môže byť zhotovená ako jednovrstvová alebo ako dvojvrstvová s prekrytím spojov spodnej vrstvy matracmi vrchnej vrstvy.
 • Izolačné matrace neobsahujú oceľovú konštrukciu a iné prvky, ktoré nadmerne odvádzajú teplo z izolovaného povrchu do okolia a tým zvyšujú tepelné straty.

Materiály použité pri výrobe snímateľných izolačných matracov príklad využitia:
 • Kontaktná strana matracu priliehajúca k turbíne - sklená tkanina vystužená nerezovými vláknami, ohňovzdorná s tepelnou odolnosťou do 650°C.
 • Medzivrstvy pri dvojvrstvovej izolácii - sklená tkanina ohňovzdorná s tepelnou odolnosťou do 600°C.
 • Vrchná časť matracu - tkanina s ochrannou vrstvou, ohňovzdorná, odolná voči oteru a olejom, umývateľná s tepelnou odolnosťou do 500°C.
 • Šijacie nite zo skleného vlákna, alebo zo skleného vlákna vystuženého oceľovým N drôtom s tepelnou odolnosťou do 600°C.
 • Upevňovacie prvky (háčiky, svorky, podložky a viazací drôt) z N materiálu.
 • Návrh materiálov a skladieb pozostáva z komplexného riešenia daného projektu a požiadaviek zákazníka.

Tkaninové kompenzátory:
 • Slúžia ako flexibilné spojenie dvoch pevných častí technológií, potrubných rozvodov a iných spojovacích prvkov.
 • Kompenzátory sa navrhujú vždy podľa parametrov procesov, riešenia sú konkrétne na prevádzkové teploty, tlaky, posuvy, chemizmus a iné parametre.
 • Spektrum využívaných materiálov v dnešnej dobe takmer nepozná hraníc. Materiály používané na kompenzátory neobsahujú azbest.
 • Najväčšou výhodou tkaninových komenzátorov je schopnosť prispôsobiť sa pohybom vo viacerých smeroch (dimenziách) bez toho aby vznikali na zariadeniach väčšie napäťové sily.
 • Montáž kompenzátorov z tkaninových materiálov je aj vďaka ich hmotnosti jednoduchšia.


Možnosť využitia tkaninových kompenzátorov je vhodná pre plynné látky až do teplôt nad 1000 °C a do pretlaku + 0,1 MPa. Pre zabezpečenie dobrej montáže treba dbať na to aby nedochádzalo k abrazívnemu oteru média po kompenzačnej časti. Okrem tkanín rôznych typov do skladieb kompenzátorov podľa potreby aplikujeme aj gumy podľa chemizmu, tlakov a iných parametrov.

V jednoduchosti možno popísať skladbu kompenzátora z ochrannej časti, nosnej časti, nepovrstvených tkanín, izolačných materiálov, tesniacich materiálov a povrstvených materiálov. Každá časť má svoje určenie, pevnosť, flexibilnosť, tepelnú odolnosť, chemickú odolnosť, neprievzdušnosť a iné.

Referencie - Izolácie turbín a tkaninové kompenzátory

 
Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk