Tepelné a Chladové izolácie

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME:

IZOLÁCIE – PRIEMYSELNÉ IZOLÁCIE

Oblasť tepelných izolácií, chladových a protipožiarnych izolácií technologických zariadení:
 • dodávku a montáž tepelných a chladových izolácií na technologických zariadeniach
 • dodávku a montáž chladových izolácií a temperovaných miestností
 • spracovanie technickej a projektovej dokumentácie izolácií
 • technickú, poradenskú činnosť pre izolácie
 • technické prehliadky izolovaných technologických zariadení a stavieb
 • meranie povrchových teplôt izolovaných technologických zariadení
 • dodávanie tepelno-izolačných materiálov
 • dodávanie kompletizujúcich materiálov a materiálov pre povrchové úpravy izolácií
 • stavbu pomocného pracovného lešenia
 • nátery technologického zariadenia pod izoláciou a OK
 • nátery opláštenia zaizolovaného technologického zariadenia
 • naváranie pomocných konštrukcií pre montáž izolácie
 • odvoz a likvidáciu demontovaného materiálu na skládku
 • protipožiarne nátery oceľových konštrukcií


CHLADOVÉ IZOLÁCIE


LIATY POLYURETAN

Použitie:
Izolácia zariadení, aparátov, armatúr a potrubných rozvodov liatím tvrdej polyuretanovej peny do medzipriestoru vytvoreného vonkajšou stenou zariadenia a plechovým vodotesným plášťom z hliníkového, nerezového alebo pozinkovaného plechu.

Spracovanie:
Tvrdá PU pena sa vytvára zmiešaním dvoch komponentov a spracováva sa v špeciálnom zariadení, čím sa dosiahne optimálna objemová hmotnosť.

Rozsah teplôt:
Obj. Hmotnosť : 45 kg / m3 - 50 kg / m3
Použitie : od - 180 °C až do +100 °C

Dosah od stanoviska:
Dosah od stanoviska vypeňovacieho stroja je cca 60 m.


SYNTETICKÉ KAUČUKY, PENOSKLO a iné

Ďalšou alternatívou pre chladové a tepelné izolácie možno využiť izolácie na báze syntetického kaučuku určeného podľa technologických podmienok prevádzok a ďalších parametrov hlavne pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. Taktiež pre extrémne kryogenické teploty možno využiť aj špeciálne materiály – Penosklo. Na špeciálne prevedenia sa využívajú materiály na báze perlitu a ďalšie iné.


PROTIPOŽIARNE A PROTIHLUKOVÉ IZOLÁCIE

V rámci zabezpečenia objektov a šírenia sa požiarov realizujeme pre partnerov aplikácie protipožianych systémov, protipožiarne prestupy, ochrany konštrukcií pred požiarmi a iné. Okrem zvyšovania parametrov požiarnej odolnosti jednotlivých technologických prvkov a priestorov sa venujeme aj zvyšovaniu zvukovej pohody a znižovaniu hladiny hluku priestorov a zariadení ktoré emitujú nežiadúcu mieru hľuku do priestoru a jeho okolia.

Na aplikáciu týchto riešení využívame typizované riešenia od certifikovaných výrobcov jednotlivých systémov, ako aj vlastné otestované riešenia v akreditovaných laboratóriách.

Ak si neviete rady kontaktujte nás a určite Vám pomôžeme.

Referencie - Tepelné a chladové izolácie

 
Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk