O spoločnosti IPK, s.r.o.

Spoločnosť IPK, s.r.o bola založená v roku 1998, / pôvodný názov TERSTAV s.r.o / s pôsobnosťou v oblasti stavebných prác. Oblasť podnikania sa postupne rozširovala o zámočnícke práce, montáže potrubí, tepelné izolácie potrubí a telies, montáže ústredného vykurovania, kotolní, plynoinštalácii a zdravotechnických rozvodov – vodovod, kanalizácia, zariaďovacie predmety, elektromontážne práce, montáž vodomerov, montáž meračov tepla, práce súvisiace s demontážou a likvidáciou materiálov obsahujúcich azbest, dodávkou a výrobou tkaninových kompenzátorov.

Viac o spoločnosti IPK, s.r.o.
Hlavnou činnosťou spoločnosti IPK, s.r.o. sú tepelné izolácie a chladové izolácie technologických zariadení a stavieb, stavebné zatepľovanie obvodových a strešných plášťov a strešné konštrukcie.

  • IPK, s.r.o. organizáciou ktorá pôsobí na Slovensku a v zahraničí, ktorá projektuje, rozpočtuje, montuje a dodáva tepelné izolácie teplovodov, horúcovodov, parovodov, aparátov, zásobných nádrží, kolón, kotlov, turbín, čerpadiel, vodojemov, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení a zariadení hlbokého chladu. Stavebné zatepľovanie realizujeme najnovšími technológiami s izoláciami na báze vláknitých a polystyrénových izolácii s povrchovou úpravou stierkovaním.
  • Strešné konštrukcie a zatepľovanie strešného plášťa riešime pre nové stavby ako aj rekonštrukcie so zabezpečením vysokej kvality strešného plášťa proti zatekaniu.
  • IPK, s.r.o. realizuje izolácie chladiarní a mraziarní polyuretánovými alebo minerálnymi sendvičovými panelmi vysokej kvality.
  • IPK, s.r.o. spracováva pre uvedené oblasti prípravnú technickú dokumentáciu. Technické oddelenie spolupracuje s projektovými organizáciami, dodávateľmi materiálov a investormi na projektovej príprave významných stavieb a súčasne poskytuje poradenskú činnosť.
  • IPK, s.r.o. je držiteľom certifikátu integrovaného manažérskeho systému normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018 schváleného spoločnosťou 3EC International a.s.


IPK, s.r.o. – životné prostredie a kvalita
  • Spoločnosti IPK s.r.o. bol v roku 2008 vydaný certifikát spoločnosťou 3EC International a.s. v súlade s normou ISO 9001:2008. Certifikát bol priebežne udržiavaný, inovovaný a rozšírený v roku 2013 do integrovaného systému riadenia (IMS), v súlade s normami EN ISO 9001:2008 a 14001:2004 pre riadenie kvality výrobkov a ochrany životného prostredia a v zmysle medzinárodnej normy OHSAS 18001:2007. V roku 2020 bola urobená aktualizácia systému na najnovšie normy. Aktuálne platné certifikáty sú EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018 platné do 02.01.2023
  • Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov ochrany životného prostredia ako aj uplatňovať prevenciu, elimináciu a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie vyplývajúce z činností a poskytovaných služieb našej spoločnosti: Navrhovanie, dodávanie a montáž tepelných, chladových a protipožiarnych izolácií technologických zariadení a stavebných objektov. Dodávanie a montáž protihlukových izolácií.
Naše skúsenosti a projekty

Chceme byť pre našich zákazníkov, najlepším partnerom v oblasti priemyselných izolácií a klampiarskych prác. Inovácie, kreativita a profesionalita sú pre nás dôležité.

 

Naše portfólio tvoria tepelné a chladové izolácie, protipožiarne a protihlukové izolácie, klampiarske práce, realizácia striech, bežné stavebné práce, zámočnícke práce, sanácia azbestov a iné.
Neustále napredujeme

Naše certifikáty

 
Image

Váš silný partner

Kontakt

Adresa:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Telefón:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.