Slide background

TEPELNÉ A

chladové izolácie

pre Vás na mieru

Chcem vedieť viac

Slide background

Priemyselné izolácie

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

IZOLÁCIÍ, STRIECH,

BEŽNÉ STAVBY A INÉ

Chcem vedieť viac

Priemyselné izolácie, tepelné izolácie - IPK s.r.o.

Profesionálny, kvalifikovaný
a pružný prístup

 
Dlhoročnými skúsenosťami, inováciou výrobných a technologických postupov sa oblasť pôsobenia spoločnosti IPK, s.r.o. postupne rozširuje. Veľké množstvo referencií a garantovaná kvalita podložená systémami ISO dodáva spoločnosti s dlhoročnou históriou potrebnú odbornosť. Vďaka profesionálnemu, kvalifikovanému a pružnému prístupu na všetkých úrovniach ponúkame výrobné, projekčné, realizačné, konzultačné a servisné činnosti pre:
1

Tepelné a chladové izolácie

2

Protipožiarne a protihlukové izolácie

3

Špeciálne izolácie turbín

4

Dodávka a výroba tkaninových kompenzátorov

5

Klampiarske práce, opláštenia a strechy budov

6

Termovízne merania, kontrolné metódy

7

Zámočnícke práce /vrátane tlakového/

8

Likvidácia azbestov

9

Zdravotechnika, vykurovanie, plynoinštalácie

10

Stavebné konštrukcie kompletná dodávka – výstavby, rekonštrukcie a opravy

IPK, s.r.o. – životné prostredie a kvalita

 
Spoločnosti IPK s.r.o. bol v roku 2008 vydaný certifikát spoločnosťou 3EC International a.s. v súlade s normou ISO 9001:2008. Certifikát bol priebežne udržiavaný, inovovaný a rozšírený v roku 2013 do integrovaného systému riadenia (IMS), v súlade s normami EN ISO 9001:2008 a 14001:2004 pre riadenie kvality výrobkov a ochrany životného prostredia a v zmysle medzinárodnej normy OHSAS 18001:2007. V roku 2020 bola urobená aktualizácia systému na najnovšie normy. Aktuálne platné certifikáty sú EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018 platné do 02.01.2023

Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov ochrany životného prostredia ako aj uplatňovať prevenciu, elimináciu a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie vyplývajúce z činností a poskytovaných služieb našej spoločnosti: Navrhovanie, dodávanie a montáž tepelných, chladových a protipožiarnych izolácií technologických zariadení a stavebných objektov. Dodávanie a montáž protihlukových izolácií.

Image

Čísla hovoria za nás

 
0
Rokov s Vami
0
Zrealizovaných zákaziek
0
Pôsobíme v krajinách
0
Chceme byť pre Vás

Vytvárame pre Vás profesionálne klampiarske,
izolatérske a stavebné riešenia

 

Snažíme sa stále zdokonaľovať vo všetkých oblastiach stavebných činností, zámočníckych prác, vykurovania, zdravotechniky a tepelných izolácií

Image

Your strong partner

Contact

Address:
Staviteľská 3,
831 04 Bratislava
Phone:+421 903 751 640
Email: vyroba@ipk.sk